fbpx

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest
  Globzon Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
  siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/602, 31-153 Kraków, której został nadany numer
  identyfikacji podatkowej 676-256-65-65
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa
  określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119), ustawą z dnia
  18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca
  2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej,
  jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w
  których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
  osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich
  korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
  osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby
  fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji
  niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować
  drogą elektroniczną na adres: biuro@globzon.travel.pl
 7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie
  później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
 8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich
  wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede
  wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe, operatorom płatności
  oraz operatorom pocztowym.
  II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
 9. Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez
  użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 10. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
  pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są
  ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania
  serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące
  pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie
  zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.
  III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych
 11. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu
  informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom
  bezpieczeństwa.
 12. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań
  sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia,
  dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację
  uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.
  IV. Polityka plików „cookies”
 13. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu
  końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.
 14. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
  ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
  sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 15. Administrator danych wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są
  i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego
  działania poszczególnych elementów strony www.
 16. Administrator danych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane
  w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu
  ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 17. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian
  konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub
  użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 18. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień
  oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego
  telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“
  Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej.
  Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać
  korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.
 19. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą
  elektroniczną na adres biuro@globzon.travel.pl